23 NİSAN “AHLAKSIZLIK” BAYRAMI

Tamer Çilingir

23 Nisan 1920’de İstanbul’daki meclis Ankara’ya taşınıp adına Büyük Millet Meclisi adı verilirken Pontoslu Rumlar için yeni bir dönem başlıyordu.
19 Mayıs 1919’da Samsun’a giden Mustafa Kemal’in çeteleri toplayarak Karadeniz’deki tüm Rumları yok etme süreci artık daha resmi bir hale dönüşecekti. 23 Nisan’da kurulan bu meclis çatısı altında hükümeti oluşturan kadrolar ve yeni kurulacak Merkez Ordusu ile soykırım devlet eliyle daha planlı hayata geçirilecekti.

Bu sürecin bilançosu ise 353 bin Pontoslu Rum’un hayatını kaybetmesi, Pontos’tan yaklaşık 200 bin olmak üzere 3 bin yıldır yaşadıkları topraklardan toplam 1 milyon 250 bin Rum’un Mübadele Anlaşması ile sürgün edilmesi olacaktı.

23 Nisan 1920’de kurulan Millet Meclisi, Osmanlı  Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasıdır. Meclis, açılış gününde sultan ve halife VI. Mehmet’e bağlılık yemini edilmesiyle yeni binasındaki ilk faaliyetine başlar. Yani Osmanlı devletine son verilmesi değil tam tersine Osmanlı devletin devamı için açılmıştır.

23 Nisan 1920’de kurulan Millet Meclisi, Ermenilere yönelik soykırımında yer almış katillerin kaçırılıp güvenliklerinin sağlanması amacını taşır. Çünkü İttihatçıların başlattığı soykırımı projesi henüz tamamlanmamıştır. Sırada Rumlar vardır ve bu kadrolar yarım kalan soykırımı tamamlayacak, önce Pontos Rumları daha sonra Küçük Asya Rumları ya imha edilecek, ya da mübadele adında sürgüne gönderilecektir. Aynı zamanda Koçgiri’de Alevilere yönelik katliam gerçekleştirilecektir. Geride kalan Rumlara da Türklük ve Müslümanlık ‘bahşedilecektir’.
Osmanlı Mahkemelerinde yargılanıp suçlu bulunan İttihat ve Terakki kadrolarından Refet Bele, Hasan Tahsin Uzer, Ali Cenani, Ali Çetinkaya, Zülfü Tigrel, Arif Fevzi Pirinççioğlu, Ali Vasıf, İlyas Sami, Ali Fethi Okyar gibi Ermeni Soykırımı suçluları bu mecliste milletvekili olarak görev almıştır.

23 Nisan 1920’de kurulan Millet Meclisi, 9 Aralık 1920’de kurulmasına onay verdiği Merkez Ordusu aracılığıyla Pontos Rum Soykırımı ve Koçgiri Katliamını yöneten meclistir.

23 Nisan 1920’de kurulan Millet Meclisi, Ankara’da bir Hristiyan Mezarlığının üzerine kurulmak suretiyle ve Ermenilere, Rumlara ait mezar taşlarının sökülerek binanın inşaatında kullanılmasıyla da bir başka saygısızlığın, ahlaksızlığın simgesidir aynı zamanda.
İşte 23 Nisan’ın ‘Ulusal Egemenlik’ olarak anılmasının nedenleri bunlardır.

Ve 23 Nisan’ın ‘ulusal egemenliğin’ yanı sıra ‘Çocuk Bayramı’ olarak kutlanması ise soykırımlarda kundakta öldürülen binlercesi ile birlikte anne ve babalarını kaybeden ve Müslümanlaştırılan on binlerce Ermeni ve Rum çocuğa, cumhuriyet tarihi boyunca kimi zaman bombalarla, kurşunlarla katledilen, anasız babasız bırakılan, Alevi, Kürt binlerce çocuğa karşı işlenen suçların karşısında bir başka büyük ahlaksızlığın simgesidir.

Benzer Yazılar