ABDÜHAMİT Mİ, İTTİHATÇILAR MI, MUSTAFA KEMAL Mİ, TAYYİP ERDOĞAN MI?

Tamer Çilingir 

Abdülhamid 1895-1896’da 200 bin Ermeni’yi katletti.
İttihatçılar 1908’de Abdülhamit’i tahtan indirdi. 1909’da onlar, Adana’da 35 bin Ermeni’yi katlettiler. Abdülhamit’e karşıydılar, ’’hürriyet’’ sözcüğünü dillerinden düşürmüyorlardı.
1915’de bu kez 1,5 milyon Ermeni ve 250 bin Süryani’yi soykırımına uğrattılar. 1918 yılına kadar 150 bin Rum’u katledip, 500 binini sürgün ettiler.
1.Paylaşım Savaşını kaybettikleri için yargılandılar. Ardından Kemalistler iktidar oldu. Kemalistler de İttihatçılara karşı olduklarını propaganda ettiler. 1919’dan itibaren Karadeniz’i kana boyadılar 200 bin Rumu daha katledip, toplam 353 bin kişiyi katlederek Pontos Rum Soykırımını tamamladılar. Küçük Asya’da kayıp 1 milyon Rumun akibeti bilinemedi. Pontos ve Küçük Asya’da toplam 1 milyon 250 bin Rumu mübadele anlaşmasıyla sürgün ettiler.
Hristiyanlar bitince sıra Kürtlere geldi; Koçgiri’de, Zilan’da, Dersim’de yüzbinlerce Kürt katledildi.
Soykırımların ardından geride kalanlar Müslüman ve Türk olmaya zorlandı. Asimilasyon politikalarıyla 5 bin yıllık tarih alt üst edildi.

200 bin + 35 bin + 1,5 milyon Ermeni, 250 bin Süryani, 353 bin Pontoslu Rum…
Kayıp 1 milyon Hristiyan…
500 bin + 1 milyon 250 bin Rum sürgün (Mübadele)…

Zilan, Koçgiri, Dersim… yüzbinler…

Sayılara bakar mısınız? Tek tek saymaya kalksanız ne kadar sürer? Oysa onlar rakam değil, insandılar.
Kaç yaşındaydılar bu milyonlarca insan?
Kaçı çocuktu, kaçı kadın?
Yeryüzündeki kimi ülkelerin nüfuslarından bile daha çok insan!
Hele yirminci yüzyılın başlarındaki ülkelerin nüfuslarına baktığımızda, kaç tane ülkenin nüfusuna eşittir?

Hangi ulvi amaç için bu kadar insanın öldürülmesi savunulabilir ki?
Hangi ideoloji milyonlarca insanın öldürülmesini meşrulaştırabilir?

Ama onlar savundular ve meşrulaştırmaya çalıştırdılar bunca insanın katlini. Resmiyette inkar etmeleri beyhudedir, onlar inkar için kullandıkları her kelimeyle savundular cinayetlerini. Kah ’’emperyalizmin uşaklığı’’ sıfatıyla, kah ’’onlar da bizi öldürdüler’’ ithamlarıyla, bu milyonlarca insanın öldürülmeyi hak ettiğini ima ettiler, etmeye de devam ediyorlar.

Eli kanlı, yalanlar üzerine kurulu bu cumhuriyeti bugün yönetenler hangi ’’soy’’dan geliyorlar? Abdülhamitçi mi, Abdülhamit karşıtı  mı? İttihatçı mı, İttihat karşıtı mı? Kemalist mi, Kemalist karşıtı mı? Hangi iktidarın yaptığı katliam ve soykırımları savunuyor, hangilerine karşılar?

Roboski’de yaşanan katliam Abdülhamitçi, İttihatçı ya da Kemalist bakış açısına mı uyuyor mesela?

Peki Kobane’de bugünkü cumhuriyet hükümetince Kürt halkına karşı IŞİD aracılığıyla yapılan zulm, Abdülhamitçi, İttihatçı ya da Kemalist bakış açısının ürünü mü acaba?

Abdülhamit’in ’’istibdat dönemi’’nde muhaliflerine yönelik uygulamalar ile, İttihatçıların, Kemalistlerin ve AKP iktidarının muhaliflerine yönelik uygulamaları arasında ne farkı var?

Hepsi milyonlar açlık ve yoksullukla boğuşurken, lüks ve sefahat içinde sürdürdü yaşamlarını…
Hepsi kan döktü, can aldı iktidarlarının bekası için…
Hepsi yalancıydı…
Hepsi Rum, Ermeni, Süryani, Kürt düşmanıydı…
Hepsi hırsızdı…

1 yorum

  1. Kapitalist devletlerin emperyalist devletler olarak tarih sahnesinde yerlerini aldıkları sırada Osmanlı topraklarının savaş bölgesi haline gelmesi bir çok ulus gibi Ermeniler’i de hedef haline getirmişti. Osmanlı’nın Türkiye olarak parçalandığı yoğunlaşmış coğrafya da Rumlar gibi, Lazlar gibi, Çerkezler gibi, Kürtler gibi onlara da yer yoktu. Ama yeni kurulacak devlette onların sermayelerine ihtiyaç boldu.Savaş yorgunu yoksul Anadolu halkları yeni yüzyıla (da) aç, perişan ve yorgun girmiştir. Dışarıya kafa tutacak ne gücü, ne de olayların seyrini yeterince derinden kavrayacak, kavradığında da buna uygun başkaldıracak bilgi ve bilince sahip olmayınca en yakınına, içeriye, yanıbaşındakine yönelmiştir. Devletin bu yönelimdeki payı şüphesizdir. Bir imparatorluk çökmektedir ve çöküntüye neden gösterilecek hainlere ihtiyaç vardır. Öyleki bu hainlerin birikimleri devletin kasalarına akmalı ama kanlarını halklar akıtmalıdır. Uygun hedef önce Ermeniler, bir kaç on yıl sonra Rumlardır. Ama bereketli Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında Fransızlar da, İngilizler de, Ruslar da zenginlik peşindedir. Bunlara yine bir kaç on yıl sonra Amerika’da yetişecektir. Bütün egemen olmak isteyenler bu coğrafyaya üşüşmüşlerdir, tıpkı şimdilerde bizim Yakındoğu’muz emperyalistlerin Ortadoğusu’nda olduğu gibi…
    http://fraksiyon.org/ermeni-tohumu/

Yorumlar kapatıldı.