AMERİKAN ADALETİ VE SACCO İLE VANZETTI

Sacco and Vanzetti, seated in handcuffs.

Sacco ile Vanzetti’nin hikayesinin ayrıntıları için:

http://devrimcikaradeniz.com/2013/08/27/amerikan-adaleti-ve-sacco-ile-vanzetti-nicola-ve-bart/

Benzer Yazılar