ANADİL YÜREĞİN KAPISIDIR

“Anadil Yüreğin Kapısıdır” şiarıyla 21 Şubat dünya anadil günü dolayısı ile Ankara’da Kızılay AKA-DER bir etkinlik düzenledi.Etkinlikte içerik olarak halklar, savaş ve referandum sürecine değinildi.

Halkların temsilcilerinin konuşmalarının yanı sıra kendi anadillerinde ezgilerini söyleyen sanatçılar yer aldığı etkinlik saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından Çerkes Halk Temsilci, KHK ile ihraç edilen akademisyen Erdoğan Boz açılış konuşmasıyla dillerin katliama uğradığını, okullarda evrim konusunun yok edilmeye başladığını ve bununla bağlantılı olarak çok önemli görülen dil yetisiyle ilgili daha ciddi bir farkındalık gerektiğini söyledi.

İnsanlığın dil ile varolduğunu söyleyen Boz, 1 milyon yıllık insan evriminin doğrudan dil yetisiyle bağlı olduğunu belirttiği Konuşmasının devamında; ”Dil bizim siyasal, kültürel, ekonomik hayatımızı çevrelen bir şey bunu bize evrim söylüyor. Şuan bizim konuştuğumuz, kayıtta olan, kaydı olmayan olan, var olan ya da var olmayan binlerce farklı dilin yarattığı insani kültürel bütününden bahsediliyor ve tarihsel süreçten bahsediliyor kendi başına taşıyan bir özellik. Bu dillerin korunması insanlık için zorunluluk olmalıdır diyerek sözlerine dillerin yok olmayıp yok edilmeye çalıştığını ve yok edenlerin aslında ezilenlerin, emeğiyle var olmaya çalışan insanların karşında duranlar ve dünyada kapitalist çıkarları olan insanlardır. Dillerini yaşatmak isteyen insanlar bu karanlığı yırtanlar olacaktır” diyerek sözlerine son verdi.

Lazca ve Gürcüce ezgileriyle etkinlikte yer alan Tarık Düzgün ; önemli olanın kültürel bir paylaşım içinde yaşanmasını ve Cerrattepe direnişinden bahsederek bundan kaynaklı da direnmek gerektiğini, Hayır demek gerektiğini ve mücadele etmek gerektiğini söyleyerek ezgilerine son verdi.

ANADİLİN YASAKLANMASI İNSANLIK AYIBIDIR

HDP Milletvekili Mithat Sancar selamlamasını Arapça ve Kürtçe yaptı.

Konuşmasında dillerin katledilmesinin büyük bir utanç ve fakirleşme olduğunu vurgulayan Sancar, Dil meselesinin çok temel siyasi mesele olduğunu belirterek anadilde eğitimin siyasal değil temel hak olduğunu vurguladı. Anadilin yasaklanmasının insanlık ayıbı olduğunu ve bunu anlatamamaktan şikayetçi olan Sancar, devletin oluşturduğu yüzyıllık milliyetçi, ırkçı söylemden kaynaklı böyle olduğunu dile getirdi. Bu mücadelenin sadece anadili baskı altına alınan insanların özgürlük mücadelesi değil halklar mücadelesi olduğunu söyleyen Sancar konuşmasını güçlü bir Hayır diyoruz diyerek bitirdi.

Kürtçe ezgileriyle etkinlikte yer alan Umut Küsen böyle bir etkinlikte yer almaktan onur duyduğunu belirterek ezgilerini seslendirdi.

HALKLARIN ORTAK MÜCADELESİ KAZANACAK

AKA-DER adına konuşan Betül Koca, Kapitalist-emperyalist sistemin tüm dünyada işçi-emekçiler ve halklar için cehenneme dönüştüğünü belirterek Anadolu’da da Gezi Direnişi, Kobane ve 7 Haziran ile ortaya çıkan halkların uyanışını, kardeşleşme iradesini bastırmak için saray saltanatı sürenlerin saldırdığını dile getirdi.

Ermeni soykırımı, Çerkes soykırımı, 1 Mayıs 1977 katliamı, Maraş, Çorum ve Sivas katliamları, Hrant Dink, Tahir Elçi, Suruç, Ankara, Diyarbakır, Cizre, Roboski, Reyhanlı ve daha niceleriyle vahşice saldırdıklarını belirten Koca, Anadolu halklarının taleplerini sıralayarak, ”Karanlık senaryosu halkların ortak ve örgütlü mücadelesi ile yıkılacak, güneşin ülkesi Anadolu’da güneş, pek çok dilde tüm ihtişamıyla doğacaktır” diyerek sözlerine son verdi.

Artvin Kültür Derneği Genel Başkanı Sabriye Tuncay,

Anadil meselesinin tek bir güne sığdırılmaması gerektiğini belirterek eğitimin anadilde olması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında sistemin değiştirilmesinin gerektiğini ve bunun için direnmek, mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Tuncay sözlerine Hayır diyeceklerini söyleyerek son verdi.

Ardında sahnede yer alan Çerkes Derneği adına Kadir Şahan konuşmasını Çerkesçe yaparak sahneden anadilin önemine vurgu yaptı.

Alevi deyişleriyle sahnede yer alan Murat Yılmaz böyle bir etkinlikte bulunmaktan onur duyduğunu, kültürler ve anadil için mücadele etmek gerektiğini söyleyerek ezgilerini seslendirdi.

MÜCADELEMİZİ BÜYÜTMELİYİZ

Demokratik Alevi Derneği adına konuşan Murat Işık, ”Bu coğrafya bir halklar bahçesi iken egemenlerin tekçi faşist uygulamaları ile halklar mezarlığı haline gelmiştir. Eğitim sistemine, diyanet işlerine, askeri militarist yapıya baktığımızda yürüttükleri politikaların halkların kültürünü yok etmeye yönelik olduğunu görüyoruz. Kitle örgütleri, yurtseverler devrimciler olarak anadil meselesine hassas yaklaşmalı mücadelemizi büyütmeliyiz. KHKlar ile Kürt dil kurumları kapatıldı. Bizler Demokratik Alevi Derneği olarak anadil politikalarına karşı daha direngen bir mücadele vermemiz gerektiğini düşünüyoruz diyerek” sözlerine son verdi.

HALKLAR MOZAİĞİ DEĞİL, HALKLAR MEZARLIĞI BU ÜLKE

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu adına konuşan Kemal Özcan, yurttaşların anadilini kullanmasını devlet güvence altına almalı haklarını korumalıdır diyerek sahneden ayrıldı.
Sonrasında Alevi Bektaşi Federasyonu adına Kemal Bülbül ”Bu ülkede halklar mozaiği değil halklar mezarlığı vardır. Türkiye’de Kürt sorunu Alevi sorunu yoktur, ırkçılık sunnilik sorunu vardır. Türkler Kürtler, Sunniler, Aleviler hakları için Referandumda hayır demelidir. Dayatılan başkanlık Türk tipi değil Hilafet tipi başkanlıktır diyerek sözlerine son verdi.

Etkinlikte son olarak sahne alan, İzmir Müzisyenler Derneği ezgilerini söyledikten sonra bu sistem bize duvarlar örerken biz ezgilerimizle bu duvarları yıkacağız diyerek sahneden ayrıldı.

 

Benzer Yazılar