ASURİ, ELİ KANLI IŞİD’İN ELİNDE

BASINA VE KAMUOYUNA

İŞİD terör örgütünün Tıl-tamır’a bağlı 35 Asuri köyüne karşı başlatmış olduğu terör saldırılarını üzüntüyle izlemekteyiz.

Bu saldırılar 1843’ten beri yapılan periyodik soykırımın ne ilki nede sonuncusudur. Asuri halkımız 1915 -1924’te  Hakkari’de katliama uğramış, buradan Irak Simele’ye yerleşmiş yine katliama uğramış,  Habur nehri kenarında 35 köy kurmuştur. 1915 den 2015’e 100 yıl geçmesine rağmen mazlum Asuri halkının kaderi değişmemiş, 21. Yüzyılda yine katliamla karşı karşıya kalmışlardır.

Asıl düşündürücü ve üzücü olan ise kan ile beslenen İşid terör örgütünün arkasında bulunan uluslar arası güçlerin ve ülkelerin bundan utanç duymamalarıdır. 21. yüzyılda demokrasiyi ve uygarlığı tartışırken insanlığın ilkel metotlarla katledilmesi insanlık adına utanç vericidir.

Ninwe’de Asurilere, Şengal’de Ezidilere, Kobani’de Kürtlere uzanan kirli eller bugün Gozarto’da savunmasız Asuri halkımıza yönelmiştir. Bu kirli ve vahşi zihniyet halkların hafızasında kuşkusuz ki mahkum edilmiştir ve yüzyıllar boyu bu insanlık dışı katliamı yapanlar insanlık hafızasında mahkum edilmeye devam edeceklerdir. Barbar ve vahşi İşid sadece insanlığı katletmekle kalmamakta aynı zamanda Mezopotamya’nın tarih hafızasını da yok etmektedir. Halkların katledilmesi ne kadar acı verici ise ,tarihimizin kültürümüzün matkap ve çekiçlerle yok edilmesi de tarihi hafızamızın katledilmesidir.

Mezopotamya’nın farklı renklerine ve kültürlerine tahammülsüzlüğü kendine politika edinen zihniyet bugün İşid elbisesi altında 100 yıl sonra yine hortlamıştır.

Çeşitli kaynaklara göre sayıları 250-300 civarı olarak verilen Asuri bugün eli kanlı işid’in elindedir. Halkımızdan 12 kişi öldürülmüş, 4 kilise yakılmış, 2500-3000 civarı Asuri köylerini terk etmek durumunda kalmıştır.Kadim Asuri halkının payına yine göç ölüm ve yerinden yurdundan edilmek düşmüştür.

Mezopotamya’nın tüm halklarını bu vahşete karşı birlik olmaya ve 100 yıldır süren katliamlar silsilesini kınamaya, tüm halkların Orta doğudaki bu katliama karşı tavır almaya ve seslerini yükseltmeye davet ediyoruz.

 

      Mezopotamya Asuri Keldani Süryani Arami Dayanışma Derneği

Benzer Yazılar