BRÜKSEL’DE PONTOS RUM SOYKIRIMI KONFERANSI

20 ve 21 Şubat 2014 tarihlerinden Belçika’nın başkenti Brüksel’de ” Karadeniz’de Rum Soykırımı: Kurbanları Belirleme Sorunu” konulu uluslararası bir konferans düzenlendi. Konferans, Belçika Kraliyet Bilimler Akademisi , Edebiyat ve Güzel Sanatlar Akademisi tarafından organize edildi.

Brüksel’de iki gün süren konferans sürecinde, Birinci Dünya Savaşı yıllarında,  Pontos‘da 360.000 kişinin katledilişi ve bunun bir soykırımı olduğu üzerinde duruldu. Ve ayrıca bu konuya dair analiz geliştirmenin gerekliliği vurgulandı.

 

Konferansın konuşmacıları: Belçika KraliyetAkademisi‘nden Herve Hasquin (Brüksel Serbest Üniversitesi Rektörü), Didier Viviers,  Lambros Kouloumparitsis ( Belçika ve Brüksel Serbest Üniversitesi Bazilikası Akademisi ), Artemis Menounou ( Mons Üniversitesi) daimi sekreteri Peter Lagrou (Free University Brussels ), Catherine Lefki (University of Liege ), Theodosios Kyriakidis ( AUT ) ve Jennifer Reilly Kellogg ( Amerikan Helenik Enstitüsü ve Yunanistan’da Harvard Üniversitesi’nde Yunan Araştırmaları Merkezi ) . Ayrıca Avrupa Pontos Dernekleri Federasyonu adına Lambros Savvides de konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Savvides konuşmasında; Pontos Soykırımının, ölüm yürüyüşleri,  zorla çalıştırma, kitle imha ve katliamlar biçiminde yaşandığı ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşananların ‘‘soykırım‘‘ olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

 

Savvides, konuşmasının sonunda ‘‘Pontos Rum Soykırımı, Bithynia, Ionia, Kapadokya, Doğu Trakya ve Anadolu’da Osmanlı – Türk egemenliği altındaki Rumlara yapılanlardan ayrılmaz bir parçadır. Hatta bu dönemde Hristyanlara yönelik katliamlardan da ayrı tutulmamalıdır. Bizim için, bütün kurbanların torunları olarak işbirliği önemli ve gerekli bir eylemdir. Bunun için bilimin desteğine ihtiyacımız var. Sonuçlar, bizim ortak haklarımızın uluslararası boyutta tanınması için yardımcı olacaktır . Ama en önemli hedefi, uluslararası yaptırımın devreye sokulması daha fazla soykırımı önlemektir.‘‘ dedi.

Benzer Yazılar