HİÇ SÖNMEYEN YANGIN

31/07/2014 Devrimci Karadeniz 0

 Efe Moral Doğu Roma’yı (Bizans’ı) inceleyen tarihçiler, iki yangın silsilesinden söz eder. Birincisi şehrin düşmesinden önce iki yüz elli yıl süren felaketler dizisinin yarattığı fiziki […]