GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI YORGI KONSTANIDIS

giresun_rumlari-192x300Devrimci Karadeniz

Giresun’da aralıksız olarak en uzun süre ile (1885-1904) belediye başkanlığı yapmış olan kişidir Pontos Rum’u Yorgi Konstantinidis…

Giresun’da aralıksız olarak en uzun süre ile (1885-1904) belediye başkanlığı yapmış olan kişidir Pontos Rum’u Yorgi Konstantinidis…
Ama ne ilginçtir ki bahsi geçen tarihte Giresun’da yaşayan Pontos Rum ahalisinin sayıları, resmi kaynaklarda yüzde 20’lerin altındadır. Ya resmi kaynaklar tamamen yanlış söylemektedir; ya da Rumları düşman olarak gösterenler yalan söylemektedir.
Resmi rakamlar doğruysa, demek ki müslüman olanlar da Konstandinis’e oy vererek onu belediye başkanı yapmışlardır. Ya da müslüman olan ama aynı zamanda Pontos Rum’u da olan halk, sevilen bu kişinin belediye başkanı olmasını sağlamıştır.
Yani neresinden bakarsak bakalım Yorgi Konstantinidis’in 1885 ile 1904 yılları arasında aralıksız belediye başkanlığı yapmış olması, resmi tarihçilerin yalanlarını mahkum etmektedir…

”Bugün bu kadar bayındır ve bizim memleketin genel durumuna göre pek düzenli gördüğümüz Giresun bu başarısını ve üstünlüğünü, bir belediye reisine, bugün bu topraklar altında bulunan Kaptan Yorgi adında, saygıdeğer ve büyük bir insana borçluydu. Kaptan Yorgi’nin bütün bu bölgede dillere destan olam hikayesi, belediye reislerinin hafızasına işlenecek, örneği olacak bir kıymete sahiptir. Uzun süre belediye başkanlığında bulunan bu kimse, bütün hayatını, zamanını, servetini, mensup olduğu şehrin bayındırlığına ve düzenlenmesine ayırmış, yeniliğe düşman olan birçok kuvvetlerle, senelerce adeta kavga ve mücadele etmiş, önüne çıkmak isteyen bütün engellere karşı, boyun eğmeyerek, gevşeklik göstermeyerek, gerilemeyerek, metin ve kesin kararla yürümüş. Çok defa amacına ulaşmak için kişisel servetini harcamış, ağır borçlar altına girmiş ve bu fedakarlıklar, mücadeleler sonunda Giresun’u bugünkü haline, onun toprağın altıan göçtüğü senelerden beri, üzerine bir şey, bir eser ilave edilmemesine rağmen, yine bayındır ve düzenli olan, şimdiki durumuna getirmeyi başarmıştır. Burada onun en büyük eseri olan Giresun’u alkışlarken, yüce hatırasını selamlamak, bizim için bir görevdir.”

31 Temmuz 1911
Ahmet Şerif , ”Anadolu’da Tanin” gazetesi

1911’de kaleme alınan bu yazının üzerinden çok geçmeden Anadolu’yu Hristiyanlardan temizleme eylemlerine başlayan İttihat ve Terakki’nin kanlı gizli örgütü Teşkilat-ı Mahsusa’nın eli kanlı katili Topal Osman tarafından mezarı tahrip edilmiş, Kaptan Yorgi’nin oğlu olan Konstantin Konstantinidis’in kızları, Pontos direnişinin lideri olduğu gerekçesiyle kaçırılmıştır…
İlerki yıllarda sahil yolu projesi Kaptan Yorgi’nin mezarını bir kez daha yıkmış ve kemikleri ailesi tarafından Anadolu sınırları dışına taşınmıştır…

Benzer Yazılar