HALKA ZULM EDEBİLİR, KATLEDEBİLİR AMA AKP HÜKÜMETİNİ DEVİREMEZSİNİZ!

Devrimci Karadeniz

Ergenekon davasının karara bağlanmasının ardından, yine ortalığı toza dumana bulandırmaya çalışan açıklamalara tanık oluyoruz!..

Ergenekon davasından alınan cezalara bakıp ‘hukuk’ adına konuşup ‘haksızlık’ edildiğini söyleyenler var…

Bu ülkede hak arayan, eşit ve özgür bir şekilde yaşamak isteyenlere ağır darbeler indiren gözaltına alan, işkence yapan, katleden, bunun medya aracılığıyla propagandasını yapanlar mıdır ‘haksızlık’ yaşayan…

Üstelik de halka karşı işledikleri suçlardan yargılanmamışlardır bile… Sorun sadece AKP’ye karşı bir ‘suç’ işleyip işlememeleridir…

Türkiye’nin dört bir yanında, Kürdistan’da yaşlı genç yüzlerce insanı katleden

Köyleri boşaltan, halka ‘dışkı’ yedirecek kadar alçaklaşan,

Kadınları ebelere muayene ettirip kocaları dağdan geliyor mu diye kontrol ettiren,

Sokak ortasında 11-12 yaşındaki çocukları gazete, dergi dağıtıyorlar diye kurşunlayan, satırlarla saldırıp öldüren,

Kentlerin göbeğinde devrimcileri sokakta, evde infaz eden,

Devrimcilere, muhalif olanlara yıllarca en ağır işkenceleri uygulayan,

Gencecik delikanlıları kızları gözaltında kaybeden, kollarını bacaklarını kırıp denizlere atan….

Hak arayan işçinin, memurun iş güvencesini elinden alan,

Cezaevlerinde yüzlerce kişiye yıllarca işkence yapan, en ağır saldırıları düzenleyen,

Nefret söylemiyle aydınların öldürülme emrini verenler…

Ve tüm bunları yapanları ayakta alkışlayanlar…

 

ONLAR İÇERDE ŞİMDİ… HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI SÖYLEDİĞİNİZ…

Ama maalesef bu suçlardan yargılanmadı onlar…

ONLAR HALKA VE DEVRİMCİLERE KARŞI SUÇLARINDAN DEĞİL

AKP’YE KARŞI ‘SUÇ  İŞLEDİKLERİ YA DA İŞLEYECEKLERİ’ GEREKÇESİYLE YARGILANDILAR…

Çünkü AKP Hükümeti’nin derdi halka yapılan zulmün, geçmiş darbelerin hesabını sormak değil, iktidarının gücünü korumaktı…

11 yıl önce iktidara gelen AKP, emperyalist efendilerinin görüşleri doğrultusunda vitrin değişikliği görevini üstlenerek, on yıllık hükümet döneminin ikinci yarısında ”radikal” adımlar atmaya başladı.

 

DEVRİMCİLERE YÖNELİK TUTUKLAMALARA DEVAM

AKP, bir yandan anti-Kemalist bir propaganda faaliyeti yürütürken Kemalistlerin ruhuna rahmet okutan uygulamalarla emekçi kitleler üzerindeki baskısını giderek artırdı, grevlere, hak arama eylemliliklerine saldırdı. Devrimci sosyalist kurumlara yönelik kapsamlı gözaltı ve tutuklama kampanyaları örgütledi.

Bir yandan ordunun siyasetten uzaklaşması gerektiğini savunurken öte yandan kendisine yakın generallerin siyasete müdahalelerine ise destek verdi…

 

HALK ADINA HESAPLAŞMA YOK

Yargının bağımsızlığına vurgu yapıp, önceki kadroları tasviye ederken, yerine getirdiği yeni kadrolarla geçmişin hukuksuzlukları katlanarak arttı.

Ergenekon davası ile kendisine darbe yapmaya kalkan bir kesimle hesaplaşırken, onların halklara, emekçilere ve devrimcilere karşı işledikleri suçlar dava konusu olmadı.

JİTEM kapsamında devrimcilere, Kürt yurtseverlerine karşı yüzlerce işkence, gözaltında kaybetme ve cinayetler işlemiş olanlar, bu suçlarından ötürü değil, sadece AKP’e karşı darbe girişiminde bulunmaktan yargılandılar.

AKP, kitlelere propaganda edildiği gibi demokrasi adına, halk adına ne Ergenekon ile ne de kontrgerilla ile hesaplaşıyor.

 

YENİ ERGENEKONCULAR KENTLERDE, KÜRDİSTAN’DA, SURİYE’DE…

Zira bugün geçmişin Ergenekoncularının yerini yenileri almıştır.

Büyük şehirlerde, Kürdistan’da, Suriye’de faaliyet yürüten devlet görevlileri, AKP’nin Ergenekoncuları, yani kontrgerilladır.

Madımak Davası, 19 Aralık Davası, Roboski Davası, AKP’nin davası değildir, çünkü bu davalar da AKP açıktan halkın karşısında taraftır.

 

AĞAR TATİLDE, ÇİLLER YARGILANMIYOR

Ergenekon davası ise kontgerilla ila hesaplaşma değildir; eli kanlı katiller, AKP’ye karşı darbe girişiminde bulunmayan JİTEMciler, kontrgerillacılar, katiller dışarıda, hatta birçoğu hala AKP’nin hükümet ettiği devlet kurumlarında görev yapmaktadır. Mehmet Ağar Bodrum’da tatildedir mesela…

Tansu Çiller hakkında açılan dava yoktur…

Evren yargılanamamıştır bile…

Ergenekon davası kararlarının tek anlamı vardır; halka zulm edebilirsiniz, devrimcileri, Kürt yurtseverleri gözaltında kaybedebilir, katledebilirsiniz ama AKP hükümetini deviremezsiniz!..

Benzer Yazılar