HESÇİLER UTANMADAN BİR DE FUAR AÇIYOR

Anadolu’nun her köşesini yağmaya açarak suyun ticarileştirilmesine yönelik HES ve Baraj projeleri ile doğayı, yaşamı, kültürleri katlediyorlar. Yaşam alanlarımızı sermayeye devretme girişimi ve sözde enerji ihtiyacı yalanları ile suların metalaştırma projeleri olan HES’ler – Barajlar, doğayı ticari bir meta haline getirerek şirketlerin tekeline sunuluyor, yaşamımıza el koyuluyor.HES’lerle doğaya vurulan darbeler, çevresel tahribat ve kirlenmenin yarattığı sonuç ise ortada; büyük kentlere göç ve yoksulluk.

Yaşam alanlarını ve doğayı savunanlar uzun yıllardır gerek vadilerdedere başlarında gerek şehirlerdeşirket önlerinde eylem yapıyor, katliam projelerine karşı davalar açıyor, şirketlerin ve iktidarın yalanına, talanına karşı direniyorlar. Çünkü biliyorlar ki su hayattır satılmaz.

Bu koşullar altında, duyduk ki vadilerimize, kentlerimize, ormanlarımıza giren ve onlara yapım malzemesi sağlayan tedarikçi HES’çi ve barajcı şirketler, 13–15 Şubat’ta İstanbul’da “Barajlar ve HES Yapım Teknolojileri Fuarı”nda DSİ’nin desteği ile bir araya gelip yaşamımızı nasıl katlettiklerini sergileyecekler…hesfuar1

Artvin Çevre Platformu;Alakır Nehri Kardeşliği, Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri; Ergene İnisiyatifi; Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği (HYHKD),Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (HADİG), İstanbul Anarşi İnisiyatifi; Kamusal Sanat Laboratuvarı, Kaldıraç, Karadenizİsyandadır Platformu; Karakok Otonomu,Kedi Kolektif(Yalova), Kent Hareketleri, Kuzey Ormanları Savunması; Loç Vadisi Koruma Platformu; Maçka Forumu; Munzur Çevre Derneği, Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu, Pangea Ekoloji; Patika Ekoloji Kolektifi; Politeknik, Su Politik,Tonya Çevre Platformu, Toplumcu Mühendisler Ve Mimarlar Meclisi; Yeniköy Forumu; Yeryüzüne Özgürlük Derneği; Yeşil Gerze Çevre Platformu, Yeşil DireniŞ Gazetesi; Yeşil Öfke, Yeşil Ve Sol Ekoloji; Emekçi Hareket Partisi (EHP); Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) bu pervasızlığa karşı 9 Şubat Pazar günü saat 14.00’de Kadıköy Boğa Heykelinde buluşup Mehmet Ayvalıtaş Meydanında yapacakları basın açıklaması ile doğa ve yaşam katillerinin buluşacağı bu fuarı yaptırmayacaklarını haykıracaklar.

Benzer Yazılar