İNSAN YAKMADA USTA BİR ”IRKIN” AHFADIYDILAR

Tamer Çilingir

Onlar Ortaasya’dan gelen bir ırkın ahfâdı (torunu) değildiler aslında, ortaçağ Avrupası’nın engizisyon döneminde ‘’cadı’’ diye kendi egemenliklerine başkaldıranları diri diri yakanların torunlarıydılar.

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfâdı olmakla övünmekte haklıydılar, gittikleri her yere kan, ölüm ve gözyaşı götürdüler. En önemli hünerleri ise yakmaktı. Tarihin seyrini değiştirmek, gerçekleri insanlardan gizlemek için, nüfus dairelerini, tapuevlerini yaktılar, arşiv odalarını, tarihi kayıtları yaktılar. Ülkeleri yaktılar, şehirleri yaktılar, köyleri yaktılar. Kiliseleri, okulları, evleri yaktılar. İnsanları yaktılar.

Tutsak almıştılar Kürdistan, Lazistan, Ermenistan, Asur ve Pontos ülkelerini…

Ülkelerin tutsak olduğu yerde, şehirler de, insanlar da tutsaktır. Ve tutsak olanlara düşen zalimlerin zulmüdür.

İşte orda, daha dün; Sivas’ta 1993’de, temmuzun ikisinde 35 insanı diri diri yaktılar, gözlerini kırpmadan. Onlar yakma işinde ustaydılar; tarih boyunca insanlık adına güzel olan, iyi olan ne varsa yaktıkları gibi, ‘‘allah adına‘‘, ‘‘peygamber aşkına‘‘, ‘‘vatan uğruna‘‘ seyrettiler diri diri yanan insanları gözlerinin önünde…

Şimdi dur orda; Madımak’ta… Yönünü doğuya çevir, çok değil sadece yüz kilometre uzaklıktadır Koçgiri, Madımak’tan. Orda yakılmıştır diri diri insanlar doksan küsur sene önce, gönüllü Giresun alayları ve Nurettin Paşa’nın komutasındaki Mustafa Kemal’în askerlerince.

Şimdi kuzeye çevir yüzünü; Pontos’a… Aynı katillerin cinayetlerine tanık oldu Pontos ülkesi de, aynı katiller Topal Osman ve artık Merkez Ordusu komutanı olmuş Nurettin Paşa’nın askerlerince. Mağaralarda, gemi kazanlarında yakıldı diri diri binlerce insan.

Sonra İstanbul’a çevir yüzünü; Bayrampaşa’ya… Bayrampaşa hapishanesi’nde diri diri yakılan altı kadın tutsak; yıl 2000, ondokuzu aralığın.

İrfanla değil ama kanla kurdukları doğrudur bu cumhuriyeti. Ve kanla da korumaya; hem de diri diri insan yakarak nigahbanı (bekçisi) olmaya devam ediyorlar, AKP’sinden, CHP’sine, MHP’sine kadar…

Benzer Yazılar