İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU VE İMROZLULAR ATİNA DERNEĞİ DUYURUSU

DUYURU
İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU
İMROZLULAR ATİNA DERNEĞİ
Atina, 5 Aralık 2014
Bugün İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu temsilcileri Nikolaos Uzunoğlu (Başkan) ve Nikolaos Anagnostopulos (Gen.Sekreter) ile İmrozlular Atina Derneği temsilcileri Paris Asanakis (Başkan) ve Konstantinos Hristoforidis (önceki Başkan) Atina Hilton Oteli’nde T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile görüştüler. Toplantıda aynı zamanda Dışişleri Bakanı Sn. M. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Sn. V. Bozkır, İçişleri Bakanı Sn. E. Ala, Sağlık Bakanı M. Müezinoğlu, Ulaştırma Bakanı Sn. L. Elvan, Ekonomi Bakanı Sn. M. Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. N. Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. T. Yıldız ve Kültür ve Turizm Bakanı Ö. Çelik, T.C. Atina Büyükelçisi Sn. Kerim Uraş ve Başkonsolos Sn. İsmail Sefa Yüceer ile beraber yüksek makamlar da katıldılar.
Toplantında görüşmeler açık ve özlüydü, iki heyet İstanbullu ve Gökçeada (İmroz) – Bozcaada Rum Toplumlarının sorunlarının çözümü için somut öneriler sundu ve özelikle aşağıdaki problemlerin acilen ele alınmasının gerekliğini vurguladılar:
(a) Yurt dışında veya içinde yaşayan İstanbullu Rumların özelikle de genç nesillerine yönelik bir destek programının tanımlanarak devlet tarafından desteklenerek Rum toplumuna demografik desteğin sağlanması,
(b) Şahsi mülkiyet ve miras haklarının düzeltilmesi ve bu hakların korunması için Devlet tarafından desteklenen bir rehberlik ve danışmanlık bürosunun kurulması.
(c) Cemaat Vakıflarında seçim karanamesinin yürürlükten kaldırılarak son 24 ay zarfında seçimlerinin yapılmaması ciddi menfi bir gelişme olduğundan elzemlikle çözülmesi gereken bir sorundur. Demokratik seçimlere alerji gösteren bazı seçilmemiş Vakıf yöneticilerinin hiç kimsenin kanunların üstünde bulunmadığını anlamaları gerekliliği.
(d) Tarihi Der-Saadet Rum Edebiyat Cemiyetinin (1862-1923) çok zengin Arşiv ve Kitaplarının Ankara’dan İstanbul’a getirip bir araştırma kütüphanesinin kurulması.
Rum Toplumlarının heyetleri İmroz (Gökçeada) ’da Rum orta okulunun bir an evvel açılmasının gerekliğini vurguladıktan sonra bununla beraber Rumların yeniden iki adaya (Gökçeada-Bozcaada) dönebilmeleri için gerekli destek programlarının yürülüğe girmesi.
Görüşmeler sırasında Sn. Başbakan gereken çözümlerin üretilebilmesi için merci Bakanlara gerekli talimatları vermiştir ve Cemaat Vakıflarında seçim yasaklanmasının kaldırılacağı ve İmroz (Gökçeada)’da orta okulun gelecek sene açılmış olarak sayılmasını söyledi.
Heyetler Sn. Başbakan ve Sn. Bakanlara T.C. Rum toplumunun karşılaştığı sorunlarını içeren detaylı raporlar sundular.
Bugünkü toplantı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından verilen olağanüstü taahhütler, sadece tüm Rum Ortodoks temsilci kurumlarının uzun süreli ortak çabalarının neticesi olup geçmişin adaletsizliklerinin gerçekten tanınması için çabaların devamı olarak görülmesi gereklidir. Arzulanan netice, Türkiye’deki Rum Toplumlunun kanunların önünde eşitlik ve temel insan hakklarına saygı gösteren bir ortamda yaşamasıdır.

 

İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU BAŞKANI
NIKOLAOS OUZOUNOGLOU

 

İMROZLULAR ATİNA DERNEĞİ
BAŞKANI PARIS ASANAKIS

 

Duyurunun İngilizce Metni:

PRESS RELEASE

ECUMENICAL FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS
IMVRIAN ASSOCIATION (Athens)

Athens, 5 December 2014
The delegations of Ecumenical Federation of Constantinopolitans (consisting of President Nikolaos Ouzounoglou and Secretary General Nicolaos Anagnostopoulos) and Imvrian Association, Athens, Greece (consisting of President Paris Asanakis and former President Konstantinos Christoforidis) met today at Athens Hilton Hotel with Prime Minister of Turkey Mr. Ahmet Davutoglu who was accompanied by the Minister of Foreign Affairs Mr. M. Cavusoglu, the Minister of European Affairs and Chief Negotiator Mr. V. Bozkir, the Minister of Interior Mr. E. Ala, the Minister of Health Mr. Μ. Muezinoglu, the Minister of Transports Mr. L. Elvan, the Minister of Finance Mr. Μ. Simsek, the Minister of Customs and Commerce Mr. N. Canikli, the Minister of Energy and Natural Resources Mr. T. Yildiz and the Minister of Culture Mr. Ο. Celik, the Turkish Ambassador of Athens Mr. Kerim Uras, the Consul General Mr. Ismail Sefa Yuceer and other high-ranking officials.
The meeting was conducted in a substantial dialogue atmosphere giving the opportunity to the two delegations to give an account of the problems encountered by the Greek-Orthodox minority of Constantinople (Istanbul), Imvros (Gokceada) and Tenedos (Bozcaada) with particular emphasis on:
(a) the need for the State of Turkey to actively support the repatriation of the community of Greeks of Turkey to their ancestral homes and especially those of the younger generation by ensuring all necessary conditions required including the adoption of measures of positive discrimination;
(b) the need of establishing a special agency for the provision of legal advice and support relating to the restitution of property, full recognition of the right to inherit, rehabilitation and employment and business opportunities;
(c) the lifting of the prohibition of elections that has been imposed over the last two years in the non-Muslim communities’ pious foundations –a major issue of respect of the rule of law;
(d) the return of the historic archives and library of the Greek Literacy Association of Constantinopole (1862-1923).
The Greek-Orthodox delegation further stressed the importance of the re-opening of an intermediary school and a high school on the island of Imvros accompanied by the adoption of all special measures required for facilitating re-establishment of Greek-Orthodox Communities of Imvros and Tenedos in view of the particular prevailing circumstances.
In the course of the presentation the Premier of Turkey was giving orders to the Ministers to address each of the issues falling within their jurisdiction. Mr. Davutoglu committed himself to lift the prohibition of elections in the non-Muslim pious foundations and reassured the delegation that full secondary school classes shall commence on Imvros in the forthcoming year.
The delegates handed to the Premier and the Ministers two updated memorandums setting out the details of all issues concerning the Greek Orthodox Community of Istanbul, Gokceada (Imvros) and Bozcaada (Tenedos).
Today’s meeting and the unprecedented commitment shown by the Government of Turkey can only be seen as the culmination of the long-lasting common efforts of all the Greek-Orthodox representative bodies and a further encouragement of escalating the struggle for the practical recognition of the injustices of the past through the adoption of measures ensuring safety, the rule of law and respect of fundamental human rights for the Greek-Othodox populations in Turkey.

FOR AND ON BEHALF OF ECUMENICAL FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS
President NIKOLAOS OUZOUNOGLOU

FOR AND ON BEHALF OF IMVRIAN ASSOCIATION
President PARIS ASANAKIS

 

Benzer Yazılar