“KARADENİZİN KARARMASINA” DUR DE! KİMYASAL GÜBREYE HAYIR…

BİR İMZA HER ŞEY DEĞİLDİR AMA BİR ŞEYDİR… BİR İMZA VER!..

Kimyevi Gübre Ve Kullanım Sonuçları

Kimyasal gübre toprakta olması gereken, toprakta eksilen ametal inorganik maddeleri desteklemek amacı ile (resfiriksiyon)doğal olmayan kimyasal yöntemlerle üretilen maddelerdir.
Kimyasal gübreler toprağa atıldıktan itibaren topraktaki organizlamaların çalışmasını engeller.
Bu engelleme ilk olarak toprağın pH’nın değişmesi ile başlar. Topraktaki reaksiyonlar, kimyasalların katkısı ile ilk olarak mikroorganizmal dengeyi bozar. Mikroorganizmal yaşamın olmadığı bir toprakta toprak sürekli fakirleşecektir. Oysaki Toprağın gücü, toprak mikroorganizmalarının hayati faaliyetleridir. Toprağın en önemli kısmı, onu oluşturan organik kaynaklı bileşenleridir. Bunlar bitkilerin, hayvanların ve mikrop dünyasının çürümüş kalıntılarıdır.
Kimyasal kullanılmamış, organizma ağırlıklı bir orman tabanı; verimli bir tarım alanı iken bugün niçin ekip biçtiğimiz alanlar bu kadar verimli değil?
Yoğun yapılan kimyasal gübreleme sonucunda; toprakta organik madde miktarı ve dolayısıyla topraktaki humus oranı azalacak ve biyolojik aktivite, yani toprak canlılarının aktivitesi de azalacaktır. Verilen gübreler toprakta tutunamadığı için yıkanıp gidecektir. Bitki besin elementlerinin, bitkilerin alabileceği şekle dönüşmeleri duracak ve böylece toğrağın fiziksel ve kimyasal özellikleri menfi manada bozulacaktır. Neticede toprağın üst kısımları kumlaşırken, alt kısımlarıda taşlaşacaktır. (Sertleşecektir)
Kimyasal gübre…
1. Tuz konsantrasyonun yükselmesine,
2. Toprağın suyu içme ve tutma özelliğinin yok olmasına,
3. Mikroorganizma faaliyetlerinin azalmasına,
4. Yeraltı suyunun kirlenmesine,
5. Kimyasal olarak verilen gübrelerin topraktan çabucak yıkanmasına,
6. Verim ve elde edilen ürünün kalitesinin düşmesine,
7. Erozyonla toprak kaybına,
8. Gelecek nesillerde şimdi olduğu gibi kanser görülme olaylarının hızla artmasına sebep olmaktadır.

 

İmza Kampanyası:

http://www.change.org/p/t%C3%BCrkiye-kamuoyuna-karadenizin-kararmasina-dur-de-kimyasal-g%C3%BCbreye-hayir?share_id=YmATJbCkmQ&utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true

Benzer Yazılar