KEMALİZMİN YENİ VERSİYONU: AKP

attachmentDevrimci Karadeniz

29 Haziran 2013

1923 yılında mecliste yapılan toplantılara muhalefetin sert çıkışına dayanamıyordu. ”Bu meclisle çalışamam, kapatacağım” diyordu Mustafa Kemal… Demokrasiden, cumhuriyetten sözeden ama muhalefete tahammül edemeyince istediği zaman meclisi kapatıp yenisini kurabilecek denli ”demokrat”tı Mustafa Kemal… Hatta daha da ileri gidecek, muhalefetin önde gelen isimlerinden Trabzon milletvekili Ali Şükrü’yü, Topal Osman’a emir vererek öldürtecek, ardından da ”iz” bırakmamak için bu kez deTopal Osman’ı öldürtecekti.

İttihat ve Terakki’nin Anadolu’yu ”Gayrimüslimlerden Temizleme Operasyonu”na, Ermeni Soykırımı’nın ardından, Pontos Soykırımıyla devam edilecekti. Ardından Dersim ve Kürt halkını imha ve asimilasyon politikaları devam edecekti… Bu arada gelişen her türlü muhalefet de kanla bastırılacaktı…

AKP iktidarı kemalizme karşı olduğu izlenimi vererek sürdürdüğü iktidarını, artık gerçek kimliğini gizlemeden korumaya çalışıyor. Her türlü muhalefetin bastırılması için yasama,yürütme ve yargı erki her yöntemi kullanıyor.

Düne kadar yer yer Kemalizmin kimi uygulamalarına yönelik, çeşitli kesimleri etkilemek için, eleştiriler yaparken, artık ”Gazi Mustafa Kemal”, ”Kurtuluş Savaşı”, ”Şanlı bayrağımız”, ”Milli İrade” sözlerini dilinden düşürmüyor.

Gezi Parkı direnişlerine karşı, polisin şiddeti can alırken, başbakan polisleri kutluyor ve ödül olarak bu eylemleri bastıran tüm polislere 1500 TL para veriliyor.
Sendikalar, sosyalist basın çalışanları her ay yeni bir operasyonla hapishanelere taşınırken, burjuva medyada dahi, ”çatlak” sese tahammülsüz olan iktidar, bir yığın yazarın ve çalışanın işten çıkarılmasını sağlıyor.
Gaz bombaları, coplar, kurşunlar konuşuyor sokaklarda…
Karakollar, hapishaneler, hatta işyerleri, hastaneler, okullar işkencehanelere dönüştürülüyor…
Hak ve özgürlüklerin hepsi gapsediliyor.
HES’lerle tüm Anadolu’nun dereleri, ormanları, vadileri satılırken, doğası katledilirken, buna karşı çıkanlara her türli zulm yapılıyor asker ve polis eliyle…

Dersimde kutsal mekanlar yıkılıyor…
Trabzon’da Ayasofya Kilisesi camiye dönüştürülüyor.
İstanbul Ayasofya da yakında camiye dönüştürülecek.
Kürt halkı ”barış süreci” yalanlarıyla kandırılmaya çalışırken, geri çekilen gerillayi fırsat bilip yeni karakollar inşa ediliyor.
Lice’de karakol inşasına karşı çıkan halkın üzerine ateş açılıyor.

Başbakan ”TEK MİLLET” diye avaz avaz bağırıyor. Muhalif olanların tümü dış mihraklar, lobilerin adamları, eşkıya, çapulcu, terörist, bölücü olarak anılıyor.

Roboski katliamını yapan iktidar, hesap vereceğine, katledilenlerin ailelerini cezalandırıyor.

AKP İktidarı, kemalizmin yeni versiyonudur; Türk milliyetçiliği ve Sünni İslamcılıkla süslenen, ama özü uluslararası tekellerin çıkarlarını korumaya dayanan bu sistemin bekçiliğidir.

AKP iktidarının anti batıcı, anti emperyalist söylemleri, tıpkı Kemalizm gibi sahtedir.
AKP iktidarının demokrasi, insan hakları savnuculuğu, tıpkı Kemalizmde olduğu gibi tamamen yalandır.
AKP iktidarının ”açılım, barış” propagandaları, tıpkı Kemalist ”sulh” politikaları gibi tam tersine düşmanlık içerir.
AKP iktidarı, tıpkı Kemalizm gibi halka karşıdır, kan dökücüdür, sadece elit bir zümrenin çıkarını savunur.

AKP iktidarı da , Kemalizm gibi ”YALAN VE DEMAGOJİ” ile kitleleri yönetmeye ve kandırmaya çalışır…

Benzer Yazılar