MUSTAFA KEMAL’İN, TAYYİP ERDOĞAN’IN RESMİ TARİHİ BİZİM TARİHİMİZ DEĞİLDİR

Tamer Çilingir

Yirminci yüzyılın hemen başında Karadeniz’de yaşanan bu zulmün tarih kitaplarında anlatılmamış olması, o yaşananların olmadığı anlamına gelmez. Ve aradan geçen bunca zamandan sonra bu konuyu yeniden tartışmanın, bu gerçekleri açığa çıkarma çabasının arkasında” dış” güçler,” art” niyetler” milliyetçi” görüşler aramanın manası, tam da art niyetli, dış güçlerin ve milliyetçi görüşlerin gerçeklerin açığa çıkmasından duyduğu korkudur.

İnsanlık tarihi, sınıflar mücadeleleri tarihidir. Emekçi sınıfların, egemenlerin her türlü barbarlığına, zulmüne maruz kaldığı bu tarih, isyanlarla, zaferlerle olduğu kadar, yenilgiler, acılar ve hüzünleri de içinde barındırır. Egemen sınıfların emekçi halklara yönelik büyük katliam ve vahşet uyguladıkları dönemlerde amacı bir yanda sömürü düzeninin devamını sağlamak olduğu kadar, halkların hafızasında izler bırakarak korkuyu büyütmektir de aynı zamanda.

Bizim tarihimiz; fetihçi, kardeş katili Fatih Sultan Mehmetlerin, onbinlerce Aleviyi kılıçtan geçiren Yavuz Selimlerin değil, eserleriyle, sanat anlayışıyla halktan yana olan Mimar Sinanların tarihidir

Bizim tarihimiz halkları kılıçtan geçirip, ölülerden tepeler oluşturan Kuyucu Murat Paşaların değil, zulme başkaldıran Şeyh Bedrettinlerin, Pir Sultanların, Baba İshakların, Celalilerin tarihidir…

Kale duvarlarına kafaları kesilerek asılan Hacivat’la Karagözlerin, Bolu Beylerine başkaldıran Köroğlu, zulme her koşulda karşı çıkan Dadaloğlu, Karacaoğlanların yazdığı tarihtir bizim tarihimiz…

Bizim tarihimiz, soykırımcı İttihatçıların, mağaralarda, kiliselerde insanları diri diri yakan Topal Osmanların, Rumları, Süryanileri, Ermenileri sürgün eden, sürgün yollarında insanları açlıktan, susuzluktan ölüme terkeden ve bütün zalimliklerini emperyalizme karşı bir ‘‘kurtuluş savaşı ‘‘masalıyla gizlemeye çalışan Mustafa Kemallerin tarihi değildir.

Bizim tarihmiz, sanatta, edebiyatta, bilimde, dönemin ilericileri oldukları için, idam edilen, soykırımına uğrayan, sürgün edilenlerin tarihidir.

Bizim tarihimiz,’’Bütün Rumlarda bir devlet mefkuresi vardır. Fikrimizce, memleketimizdeki Rumlar bir yılandır. Bu yılanların zehirleri kadınlardır’’ diyen Koçgiri ve Pontos kasabı, Merkez Ordusu komutanı Sakallı Nurettin Paşaların değil,

“Ben Rumum, ne aslımı inkar edeceğim ne de gideceğim yurdumdan” deyip, Pontos dağlarında son kurşununa kadar savaşan SON PONTOS PARTİZANI ELENİ ÇAVUŞLARın tarihidir…

Benzer Yazılar