NEWROZ, DEMİRCİ KAWA’NIN YAKTIĞI ATEŞLE YOLUMUZU AYDINLATIYOR

Leyla Poyraz

Takvimler Milattan Önce 21 Mart 612’yi gösterdiğinde artık yeni bir dönem başlamıştı. Kawa’nın yaktığı ve yüzyıllar boyu sönmeyecek olan ateş, dağların tepelerini aydınlatıyordu.

30 yıl kadar önce kral Cemşit devrilmiş, yerine zalim Dehak geçmişti. Dehak zulmüyle ün salan bir kraldı. Bir hastalığı vardı, her iki omuzunda yılanlar yaşıyordu. Yılanlar kesilmesine rağmen yok olmuyor, yeniden büyüyorlardı. Ve bu dayanılmaz acı Dehak’ı mahvediyordu.

Ülkedeki bütün hekimler çağrıldı, kimse derdine çare bulamadı. Lokman hekimler çareyi söylediler… Bu acıların dinmesi için yılanların her gün iki genç insan beyniyle beslenmesi gerekiyordu. İşte bu çare Kürtlerin geleceğini belirleyecekti.

Fermanlar yazıldı ve her gün saraya iki genç insanın getirilmesi sağlandı. Her gün iki genç insanın başı kesildi, beyinleri yılanlara yedirildi. Halk bir taraftan korku içerisindeyken öte yandan da binlerce gencin ölümüne karşı içten içe öfkesini büyütüyordu.

Efsaneye göre yıllar sonra Dehak’ın sarayına aşçılık için Armail ve Karmail adlı iki kişi her gün getirilen iki genci sakladılar ve onların yerine iki koyun beynini Dehak’ın yılanlarına sundular. Ölümden kurtulan gençler dağlara sığındı. Bir gün 12 oğlundan 11’ini Dehak’a veren Kawa adındaki demirci, son çocuğu da istenince büyük bir isyan başlattı.

Halkı ve dağlara sığınan binlerce insanı örgütleyip saraya saldırdılar ve Dehak’ı öldürdüler. Demirci Kawa önderliğindeki bu halk ayaklanması devasa ateşler yakılarak kutlandı. Zira isyan başladığında dağların tepesinde ateşler yakılmış, halk isyana davet edilmişti.

İşte o gün bu gündür demirci Kawa’nın Kürdistan dağlarında yaktığı ateş zalimlere karşı mazlumların mücadelesine ışık tutuyor.

Benzer Yazılar