PONTOSLU RUMLARIN KATİLLERİNDEN CEMİL CAHİT

Tamer Çilingir
Cemil Cahit (Toydemir), Büyük Çerkes sürgününde Anadolu’ya göç eden Therhet adlı bir Vubıh ailesinden olan Mehmet Cahit Bey’in oğlu olarak 1883 yılında Konstantinopoli’de doğmuştu. Harp okulunu bitirdikten sonra Osmanlı İmparatorluğu adına Beyrut, Hicaz, Trablusgarp’da subay olarak bulundu. 1919 yılında Kafkaslarda hayal peşinde koşanlarla birlikteydi.
Merkez Ordusu kurulduğunda Nurettin Paşa’nın komutasında Amasya’daki askeri kuvvetlerin komutanı idi.

‘YA HİÇ GELME YA DOĞRUDAN AMASYA’YA GEL’
28 Ocak 1921 tarihinde Mustafa Suphi ile birlikte öldürülen TKP’lilerden Ethem Nejat’ın da akrabasıydı. Cemil Cahit’in emir subaylığını da Ethem Nejat’ın ağabeyi Rıza Bey yapıyordu. Ethem Nejat’ın eniştesi Osman Bey de Cemil Cahit’in komutasında görevli bir subaydı.

Cemil Cahit Mustafa Kemal’e bağlılığıyla bilinen bir subaydı ve Pontos’ta Nurettin Paşa ile birlikte Rumlara yönelik operasyonları yönetti.
Ethem Nejat’a hitaben Kars’a Amasya’dan bir telgraf gönderilir. Telgrafta ’’Ya hiç gelme ya da doğrudan Amasya’ya gel’’ denmektedir.
Anlaşılan, Ethem Nejat ve arkadaşları Ankara Hükümeti ile Moskova arasındaki iyi ilişkilere güvenerek başlarına bir iş geleceği ihtimalini ciddiye almamışlardı.

MERKEZ ORDUSUNUN GÖREVİNİ 10. TÜMEN DEVRALIYOR
9 Aralık 1920’de, 407 sayılı kararname ile, 3.Kolordu ‘lağvedilip’ Merkez Ordusu kurulmuştu. Ancak Nurettin Paşa ve Topal Osman’ın Pontos’ta uyguladıkları vahşet tüm dünyada yankı bulmuş hatta Nurettin Paşa hakkında mecliste soruşturma dahi başlatılmıştı. 8 Şubat 1922’de ise bu kez Merkez Ordusu ‘lağvedilmişti’.

Kuşkusuz bu lağvedilme denilen şey sadece isim ve komutanların değişikliğinden ibaretti. Merkez Ordusu’nun adı değiştirildi; 10. Fırka (Tümen) başına Cemil Cahit getirildi. )Cemil Cahit zaten Merkez Ordusu’nda görevli üst rütbeli bir subaydı.
O da Nurettin Paşa’nın izinden yürüdü. Samsun’un bombalanmasını bahane ederek meclisin 16 Haziran 1922 tarihli bir toplantı sonucu aldığı bütün Karadeniz sahillerinin savaş alanı ilanını, layıkıyla hayata geçirdi.
Bir kez daha Rumların tehcirine başladı. Tehcir yollarında binlerce Pontoslu Rum hayatını kaybetmesi, Harput ve Malatya’da dağlara sığınan son Pontoslu grubun 1923 Şubat ayında katledilmesiyle Mustafa Kemal’e sadakatini ve Rum düşmanlığını bir kez daha pekiştirdi.

CUMHURİYETİN İLANI İLE PONTOSLU RUMLARA YAPTIĞI ZULMÜN KARŞILIĞINDA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Soyadı kanunu ile birlikte Toydemir soyadını aldı.
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte meclis tarafından İstiklal Madalyası ve Takdirname ile ödüllendirildi. Jandarma Genel Komutanlığından, Askeri Yargıtay Başkanlığına kadar çeşitli makamlara getirildi.

1946 -1950 yılları arasında CHP İstanbul milletvekili ve Milli Savunma Bakanı oldu.

Benzer Yazılar