SEVAN NİŞANYAN’IN 25 EKİM’DEKİ DURUŞMASINA ÇAĞRI

Türkiye yurttaşlarına çağrı

2013 yılında “dini değerleri aşağılamak” suçlamasıyla açılan davanın ardından, “imar kanunuyla ilgili işlediği iddia edilen suç” bahane edilerek aleyhinde zincirleme açılan davalar sonucu, Sevan Nişanyan, 2 Ocak 2014’ten bu yan, cezaevinde. Ülkenin resmi tezleriyle barışık olmayan muhalif Ermeni bir aydın olan Sevan Nişanyan, asıl olarak bu nedenle hapsedildi ve üç yıla yakın bir süredir tutuklu bulunuyor.Aynı suçlamayla yargılanan piyanist ve besteci Fazıl Say’a verilen ceza kararı Yargıtay tarafından bozulurken, Sevan Nişanyan ise Ermeni kimliğinden ötürü bu davanın muhatabı olarak kalmaya ve yargılanmaya devam ediyor. Sevan Nişanyan bu davanın ardından göstermelik olarak öne sürülen “imar kanunu” bahanesiyle hukuki linçe maruz bırakılmıştır.

Durum şayet böyle değilse, Adalet Bakanlığı’nı sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Türkiye’de “imar kanununa muhalefetten” hapis yatan tek insan olan Sevan Nişanyan için adalet sağlanması doğrultusunda Adalet Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz.

Uluslararası Sevan Nişanyan’a Özgürlük ve Adalet Komitesi olarak, Nişanyan hakkında verilen hapis cezasını, kitlelerin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı bağlamında kabul edilemez bir yaptırım olarak nitelediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Komitemiz, devletin cezalandırma mekanizmasına kurban giden, Türkiye’de çok kültürlülüğü savunan ve yaygınlaşması için çaba sarf eden, bu doğrultuda yaşadığı ülkedeki yurttaşlara değerli bir gelenek sunan bir aydınına sahip çıkılması yönünde tüm Türkiye yurttaşlarına çağrıda bulunmaktadır.

İnsan Hakları, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan tüm birey ve kurum temsilcilerini, 25 Ekim 2016 Salı günü Çağlayan İstanbul Adliyesi’ndeki İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 11:45’te görülecek olan Sevan Nişanyan’ın davasına müdahil olmaya davet ediyoruz.

Uluslararası Sevan Nişanyan’a Özgürlük ve Adalet Komitesi

 

Կոչ Թուրքիայի Հայրենակիցներուն

” Կրօնական արժէքները վարկաբեկելու ” մեղադրանքով 2013թ.-ին բացուած դատէն յետոյ ապօրինի շինարարութեան պատրուակով բացուած իրերայաջորդ դատերու հետևանքով 2 Յունուար 2014 էն մինչև օրս բանտարկեալ է Սևան Նշանեան: Երկրի պաշտօնական տեսակէտին ընդիմադիր, լուսամիտ Հայ մըն է ան և ճիշդ այս պատճառաւ է որ՝ ազատազրկուած կ’ապրի մօտ 3 տարի:

Նոյն մեղադրանքով դատապարտուած էր դաշնակահար Ֆազըլ Սայը, որու վճիռը չեղեալ նկատուեցաւ վճռաբեկ ատեանի կողմէ: Իսկ Սևան Նշանեանը իր Հայ ինքնութեան պատճառաւ մնացած է այս դատապարտութեան ենթական և դեռ կը շարունակուի իր դատաստանը: Սևան Նշանեան ենթարկուած է իրաւաբանական հանրասպանութեան, ի ցոյց մարդկանց առաջ քշուած ապօրինի շինարարութեան ի պատրուակով:

Եթէ իրավիճակն այսպէս չէ, ուրեմն Արդարադատութեան Նախարարութիւնը կը հրաւիրենք ստանցնելու իր պատասխանատոութիւնը: Սևան Նշանեանը Թուրքիոյ սահմաններու մէջ միակ անձն է, որ դատապարտուած է ապօրինի շինարարութեան պատճառաւ: Ուստի՝ արդարադատութեան նախարարութենէն կը պահանջենք Սևան Նշանեանին համար արդարութիւն:

Մենք ” Սևան Նշանեանի Ազատութիւն և Արդարութիւն Միջազգային Կոմիտէ” ն անոր բանտարկութեան պատիժը -մտքի և արտայայտութեան ազատութեան իրաւունքը- բնագրի շուրջ, կը սահմանենք իբր անընդունելի պատժամիջոց:

Սևան Նշանեան միշտ պաշտպանած է Թուրքիոյ մէջ բազմամշակութային կեանքը և ջանք թափած է այդ գաղափարը տարածելու համար: Յատկապէս այդ ուղղութեամբ երկրի հայրենակիցներուն առաջարկելով թանկարժէք աւանդութիւն մը: Թուրքիայի հայրենակիցներուն կոչ կ’ընենք, որպէսզի տէր կանգնին

այն լուսամիտ անձնաւորութեան, որը պետութեան պատժական յօրինուածքի զոհը եղաւ:

Մարդկային իրաւունքներն ու մտքի արտայայտութեան ազատութիւնը պաշտպանող անձերն ու հաստատութիւններու ներկայացուցիչները կը հրաւիրենք միջամուտ ըլլալու՝ 25 Հոկեմբեր 2016թ. Երեքշաբթի օր, ժամը 11.45ին Սթանպուլ Չաղլաեանի Արդարադատութեան Պալատի, 70.րդ քրէական ատեանի մէջ տեղի ունենալիք դատական նիստին:

” Սևան Նշանեանին Ազատութիւն և Արդարութիւն Միջազգային Կոմիտէ ”

 

Benzer Yazılar