SOSYALİSTİN BAŞKA KİMLİĞİ Mİ OLURMUŞ KARRDEŞŞİİİM!

Cengizhan Güngör

Kimi büyük devrimci-sosyalistler diyorlar ki;
‘HDP, adaylarını tanıtırken şu kadarı Türk, şu kadarı Kürt, şu kadarı Ermeni, şu kadarı Çerkez, şu kadarı Süryani, şu kadarı Alevi vs.’ diyormuş. ‘Eskiden biz arkadaşlarımızın kimliklerini merak bile etmezdik, kim Alevi, kim Kürt, kim Ermeni bilmezdik, gelinen noktaya bak’mış… ‘Vatan elden gidiyor’muş.

Merak etmiyordun da bir marifet mi yapıyordun, diye sormazlar mı adama…

Sen merak etmiyordun diye insanlar kimliklerinden dolayı baskı görmüyorlar mıydı?

Ermeni sıfatı alelade bir küfür halinde değil miydi, Ermeni çocuklarına ‘okulda o ismini söyleme, Türk ismini söyle’, diye tembih edilmez miydi, ebeveynler bebeklerine Ermeni ismi koymaya çalışan çocuklarına kızmazlar mıydı?

Aleviler inanç ritüellerini gizlice yerine getirmiyorlar mıydı? ‘Bunlar mum söndü yapıyorlarmış’ vb. iğrenç dedikodulara muhatap olan onlar değil miydi? Tarihin derinliklerinde ve Maraş’ta, Çorum’da katledilenler onlar değil miydi?

Kürtçe konuşmak, kaset dinlemek, yasak değil miydi, Kürtçe yer isimleri değiştirilmemiş miydi? Onlara ‘kıro’ demezler miydi?

Süryani’ler bir avuç kalana kadar azalmamış mıydı? Rumlar defalarca baba ocaklarından sürülmüş ve korku içindeyaşar olmamışlar mıydı?

Bütün bunları HDP’mi uyduruyor, Yoksa sen deliksiz bir kış uykusunda mıydın? Deve kuşu politikası mı izliyordun? Üstelik ’emekçileri kurtarma’ misyonunu üstlenmiş bir devrimci olarak… Üstelik her türlü mağduriyet ve ezilmişliğekarşı çıkması gereken sosyalistler olarak.

Sen tamamen yanlış anladığın, algıladığın ‘sınıf mücadelesi’ reçetesinin peşinde hülyalara dalmışken Ermeni nasıl görünür olmadan yaşamayı becerebileceğini düşünüyordu, Süryani vatanını özlüyordu, Rum bahçesine ağaç dikmiyor, mevsimlik sebzelerle idare ediyordu, geleceğinden emin olmadığı için! Daha onlarca örnek sayılabilir, çeşitli kimliklerin sıkıntılarına ve gördükleri baskılara ilişkin.

Ayrıca sen, etnik ve inanç kimliklerinin farkında değildin, halk da mı değildi, sanıyorsun? Hiç de böyle olmadığını artık senin de anlamış olman gerek. ‘Yahu bir aymazlık içerisindeymişiz’ diye özeleştiri yapacağına,  müthiş bir rahatsızlık duyuyorsun. Akıl alır gibi değil!

Hem bir insanın kendini kimliğiyle ifade eder olması niye ayıp, niye günah olsun! utanılacak bir şey midir? Bunda ne var? Önemli olan kendi kimliğine bir üstünlük ve ayrıcalık atfetmemek, değil midir? Önemli olan kimliğine bir üstünlük ve ayrıcalık yakıştırarak başka kimliklere karşı bir baskı aracı olarak kullanmamak değil midir?

Egemen ulus olarak Türkler, yani bizler, kimliğimizi ifade ederken sorun yok.. Ne zaman ki, baskı altındaki kimlikler kendilerini ifade eder oldular, birileri zıvanadan çıktı…

İnsanın kendi kimliğini saklamaması neden bölücülük oluyormuş? Neden sosyalizme aykırıymış, anlamak mümkün değil! Aslında böyle düşünüyor olmak anlaşılır gibi değil!

Aslında açık olan mesele kimlikler üzerinden tanıtıma karşı duyulan infial değildir. Mesele ezilen ve baskı altındaki kimliklerin hak talebinde bulunması, eşitlik istemesi. Korkulan budur.

Ve memleketi bölünmenin ve maazallah iç savaşın eşiğine getirecek olan da bu inkar, yok sayma ve mezarlıktan geçerken ıslık çalmaya benzeyen görmezlikten gelme politikalarıdır.

Yanlış olan kimlik sahibi olmak değil, bir toplumda, ikinci sınıf ve ezilen kimlikler olmasıdır.

Benzer Yazılar