SÜRYANİLER: SOYKIRIMA UĞRAMIŞ HRİSTİYAN HALKLARDAN PONTOS RUMLARINI SAYGIYLA ANIYORUZ

Bethnahrin Ulusal Konseyi (MUB) Başkanlık Kurulu, yazılı bir açıklama yaparak Pontos Rum soykırımını kınadı ve hayatını kaybedenleri andı. Açıklamada, 1914 yılından itibaren Ermeni, Süryani-Asuri-Arami-Keldani halklarını da kapsayan Hristiyanları yok etme politikasının hayata geçirildiği, özellikle 1913 ile 1918 yılları arasında Rum Pontus halkına karşı başlatılan soykırımın ikinci aşaması 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla birlikte devreye sokulduğuna dikkat çekildi. Bethnahrin Ulusal Konseyi Başkanlık Kurulu’nun açıklamasında, “Binlerce kişi din değiştirmeye zorlandı, halkın evlerine, malına el konuldu. Kilise, manastır, okul ve diğer kamu binaları ya yakılıp yıkıldı ya da başka amaçlar için kullanıldı. Mezopotamya ve Anadolu’da Hristiyan halklara karşı yapılan soykırım Rum Pontusların yok edilişiyle sonuçlandırıldı. 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için tarihi bir adım olarak anılmaktadır. Bu da gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti halkların kanı, emeği ve acıları üzerine kurulmuştur.

Bu nedenle, Rum Pontus halkının soykırımını gerçekleştiren tek tipçi, ırkçı zihniyet sahiplerini kınıyoruz. 19 Mayıs vesilesiyle Rum Pontus halkının Soykırım şehitlerini saygıyla anıyoruz. Ayrıca bütün ezilen halkları, dünya kamuoyunu Türkiye Cumhuriyeti’nin AKP hükümeti eliyle sürdürdüğü yeni katliamları önlemeye çağırıyoruz. Hristiyan halklara yapılan soykırımın bütün dünya tarafından tanınıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi belirtiyor ve duyarlı bütün kesimlerden destek talep ediyoruz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Osmanlı İmparatorluğu Padişah Abdülhamit döneminde 1890’lı yıllardan itibaren Hristiyanları yok etme siyaset ve planlarını daha da yoğunlaştırarak uygulamaya sokmuştur. Özellikle 1908 yılında Jön Türkler öncülüğünde gerçekleştirilen Meşrutiyet Türk İslam milliyetçiliğinin güçlenmesine zemin oluşturdu. Bu ırkçı ve dinci zemin üzerinde örgütlenen İttihat ve Terakki Cemiyeti 1910 yılından itibaren Türk İslam sentezine dayalı bir siyaseti esas aldı.

Balkan savaşı ve yenilgisi, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kendi stratejisini uygulamasına da gerekçeler oluşturdu. Bu yıllardan itibaren Rum Helen halkına karşı techir başlatıldı. 1914 yılından itibaren Ermeni, Süryani-Asuri-Arami-Keldani halklarını da kapsayan Hristiyanları yok etme politikası hayata geçirildi. Özellikle 1913 ile 1918 yılları arasında Rum Pontus halkına karşı başlatılan soykırımın ikinci aşaması 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla birlikte devreye sokuldu.

Yunan ordularının aynı yılda İzmir’e çıkışı bahane edilerek İttihat ve Terakki soykırımından kurtulan Rumlara karşı Kemalistlerin soykırımı başladı. 1919’dan 1923’e kadar Karadeniz bölgesinde Rum Pontuslular’a karşı etnik ve dinsel soykırım tamamlandı. Rumlara karşı 1911 yılında başlayan techir, katliam ve soykırım sonucunda yaklaşık 400 bin insan hayatını kaybetti. Bir milyonun üzerinde insan da yurdundan ve yerinden sürgün edildi.

Binlerce kişi din değiştirmeye zorlandı, halkın evlerine, malına el konuldu. Kilise, manastır, okul ve diğer kamu binaları ya yakılıp yıkıldı ya da başka amaçlar için kullanıldı. Mezopotamya ve Anadolu’da Hristiyan halklara karşı yapılan soykırım Rum Pontusların yok edilişiyle sonuçlandırıldı. 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için tarihi bir adım olarak anılmaktadır. Bu da gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti halkların kanı, emeği ve acıları üzerine kurulmuştur.

19 Mayıs 1919 Rum Pontus halkı için soykırımının kalan yarısınının tamamlandığı tarihin başlangıcı olduğu için kara bir gün olarak anılmaktaadır. 19 Mayıs Rum Pontus Soykırımı’nın anma günü iken 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı anma günüdür. Çünkü 1915 yılının Nisan ayı Ermenilerin en çok saldırılara uğradığı zamanın başlangıcıdır. Süryani-Asuri-Arami-Keldanilere yönelik soykırım 1915 yılının Haziran ayında yoğunlaştığından dolayı 15 Haziran tarihi soykırımı anma günü olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle, Rum Pontus halkının soykırımını gerçekleştiren tek tipçi, ırkçı zihniyet sahiplerini kınıyoruz. 19 Mayıs vesilesiyle Rum Pontus halkının Soykırım şehitlerini saygıyla anıyoruz. Ayrıca bütün ezilen halkları, dünya kamuoyunu Türkiye Cumhuriyeti’nin AKP hükümeti eliyle sürdürdüğü yeni katliamları önlemeye çağırıyoruz. Hristiyan halklara yapılan soykırımın bütün dünya tarafından tanınıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi belirtiyor ve duyarlı bütün kesimlerden destek talep ediyoruz.

Bethnahrin Ulusal Konseyi (MUB) Başkanlık Kurulu

19 Mayıs 2017″

Benzer Yazılar