TOPAL OSMAN MUSTAFA KEMAL’İN TALİMATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

 

Yannis Vasilis Yaylalı

Pontos Rumların, Ermeni halkı ve Kürtlerin katili (1)ve son olarak Mustafa Kemal’in muhafiz komutanı Soykırım suçlusu çete reisi Topal Osman 2 Nisan 1923 yılında yine Mustafa Kemal’in verdiği talimat ile öldürülüp üç gün boyunca ceseti kafası olmadığından meclis önünde ters sekilde ayaklarından asılmak sureti ile sergilendi.

Mustafa Kemal’in himayesinde Pontos Rumlarına zalimce uyguladığı katliamların hemen ardından Koçgiri’ye geçer . Burada da Ermeni ve Kürt halkına uygulanan katliamların ardindan Topal Osman Ankara’ya gelerek, Mustafa Kemal için oluşturulan ilk muhafız birliğinin komutanı oldu.

Görevi Mustafa Kemal’i korumak olsa da, Rumlardan Ermenilerden , Kürtlerden sonra Topal Osman’ın Ankara’ya getirilmesinin asıl amacı sorunlu olan Muhalefete göz dağı vermekti.Topal Osman o dönem ki mecliste muhalefetin öncülüğünü yapan 2. Grup liderlerinden Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey’i (2)evine davet etti ve orada öldürdü.

Yapılan araştırma sonucu Ali Sükrü bey’in cesedi Topal Osman’ın evinin yakınlarında bulundu.Tüm araştırmalar Topal Osman’ı işaret edince, Mustafa Kemal İsmail Hakkı Tekçe komutasındaki birlikleri onun üzerine gönderdi. Topal Osman Çankaya sırtlarında Papazın Bağı mevkiine çekilerek 1 Nisan’ı 2’ye bağlayan gece boyunca düzenli ordu birlikleriyle çatıştı. Bir ara Çankaya Köşkü’nü de bastı, ancak Mustafa Kemal köşkten kaçtığı için onu ele geçiremedi. 2 Nisan sabahı Topal Osman öldürüldü .

Bu sayede Mustafa Kemal hem Ali Şükrü Bey’i öldürmesi için Topal Osman’ı gorevledirmiş hemen ardından da Ali Şükrü’yü öldüren Topal Osman’ı cezalandırmak süretiyle de bir taşla iki kuş vurmuştur.(3) Öncelikle Topal Osman aracılığı ile Ali Sükrü bey(4) şahsında muhalefete göz dağı verilmiş, ayrıca artık kontroldan çıkmış olan çete reisi olan Topal Osman’dan da de bu şekilde kurtulmuş oldu

Topal Osman’ın başı kesildiğinden meclisin önünde ayaklarından asılmak sureti ile ceseti halka ve muhalefete ibret olsun diye üç gün boyunca teşhir edildi …

KAYNAKLAR

1) İstanbul Divan-ı Harbi tarafından Ermeni katliamlarına katıldığı için aranırken Rumların Giresun´daki Rum Mektebine astıkları Pontus bayrağını indirmesi üzerine hakkındaki tutuklama kararı kaldırılan Topal Osman, Mustafa Kemal’e “Siz hiç merak etmeyin Paşam. Bu Pontus Rumlarına öyle bir tütsü vereceğim ki, hepsi mağaralarda eşek arısı gibi boğulacak” dedi ve bölgeden yayılan anılara göre tam da dediğini yaptı. Yüzlerce kişiyi mağaralara koyarak öldürdüğü söylentileri efsaneleşerek dilden dile yayılan Topal Osman’ın bir sonraki katliam görevi “isyan eden Kürtler”e yönelikti. Mustafa Kemal’in güvenini kazanarak “uşakları” ile muhafızlığına başladığı dönemde oluşturduğu 47. Alay, Mart 1921’de başlayan Koçgiri Kürt isyanını kanlı bir şekilde bastırdı. Yolculuğu sırasında rotasında bulunan bölgelerdeki Ermeni ve Rumlara yönelik de yeni katliamlar düzenledi. (Agos gazetesi 21.08.2014 Serdar Korucu)

2)Topal Osman’ın yardımcısı Mustafa Kaptan’ın itiraf ettiğine göre, Mustafa Kaptan tarafından, yemek bahanesiyle Topal Osman’ın Saman Pazarı’ndaki evine götürülen Ali Şükrü Bey, burada Topal Osman ve sekiz adamı tarafından kementle boğulmuştur. Mustafa Kaptan cesedin nereye gömüldüğünü söylememiştir ama öğrenildiğine göre Topal Osman, kendisine Mustafa Kemal tarafından verilen Papazın Bağı denen yerdeki evde saklanmaktadır. (01 Nisan 2012 Pazar Taraf gazetesi Ayşe Hür)

3) Tarihçi Ayşe Hür bu olayı şu sekilde anlatıyor: “Fuat Cebesoy Siyasi Hatıralar adlı eserinde Mustafa Kemal’in Topal Osman’ın “tepelenmesi” sırasında sessiz kalışını biraz imalı biçimde anlatır. O dönemde TBMM zabıt kâtibi olan Mahir İz Yılların İzi adlı anı kitabında “Bu çete şehirde nizam ve intizamı, hem de nizamiye askeri kışlasında askerî disiplini bozacak tavırlar takınmaya başladı. Elbette bu gayrıtabii hâl devam edemezdi. Galiba ‘bir taşla iki kuş vurulsun’ diye Ali Şükrü Bey’in vücudunun ortadan kaldırılması Topal Osman’a havale edildi” der” ( 01 Nisan 2012 Pazar Taraf gazetesi -Ayşe Hür )

4) Ali Şükrü Bey, Türk siyasetçi. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve 1. TBMM’de Trabzon milletvekili olarak yer aldı; 1. TBMM’de Mustafa Kemal’e karşı en sert muhalefeti ortaya koyan milletvekili olarak tanındı. 27 mart 1923’te bir suikast sonucu öldürüldü. Vikipedi

Benzer Yazılar