TÜRK İSTİKLAL MARŞI, TÜRKÇE DEĞİL

Aşağıda yazılı olan Türk İstiklal Marşındaki kırmızı kelimeler Türkçe olmayan yabancı kelimelerdir. (Görüldüğü gibi Türk İstiklal marşını teşkil eden kelimelerin çoğunluğu Arapça ve Farsça’dır, yani Persçe, bugünkü İran’da konuşulan resmi dil).

Mehmet Akif Ersoy’un kaleme alındığı İstiklal Marşı’nın yazım hikayesi ise şöyledir: Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Bey kendisini ulusal marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Konulan 500 liralık ödül nedeniyle başlangıçta katılmayı reddettiği bu yarışmaya, o güne kadar gönderilen şiirlerin hiçbiri yeterli bulunmamıştı ve en güzel şiiri Mehmet Âkif’in yazacağı kanısı mecliste hâkimdi. Mehmet Âkif’in yarışmaya katılmayı kabul etmesi üzerine kimi şairler şiirlerini yarışmadan çektiler. Şairin orduya ithaf ettiği İstiklâl Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye’de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45’te ulusal marş olarak kabul edildi. *

 

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Ben, ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım?
Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın!
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın!

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı.
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda,
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin, tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumu, senden, ilahi, şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli,
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim, inlemeli!

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım;
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır, ruh-i mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer, benim başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal!
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal!
a – Türk İstiklal Marşı 1921 de yazıldı. O sıralar Yunan orduları Küçük Asya (Anadolu) içlerine doğru ilerliyorlar. Aslen türk kökenli olmayan M. Akif Yunanca kelimeler kullanmaktan kaçınıyor ancak buna rağman 3 kelime yine Yunanca.

 

• “parlayacak” kelimesi Latince’deki beryllus’ten geliyor. Kökü Yunanca KRISTALOS Türkçe’ye kristal olarak da geçmiş.
• “toprak” kelimesi Yunanca’daki TOP-OS tan geliyor. (Türkçe tapu kelimesi de yine Yunanca’daki TOP-OS’tan).
• “temel” kelimesi Yunanca’daki THEMELION’dan geliyor.

b- Sonuçta Türk İstiklal Marşındaki 254 kelimenin 111’u yabancı kelimedir.

c- İSTİKLAL kelimesi Arapça. MARŞ kelimesi ise Latince’den Fransızca’ya sonra da Türkçe’ye geçmiş.

ç-Zaten BAYRAK kelimesi Farsça. DEVLET, MİLLET, CUMHURREİSİ, VATAN. Bayrağın takıldığı direğin adı  GÖNDER kelimesi de, Yunanca’daki “KONDARİ” den alınmış.

* https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_%C3%82kif_Ersoy

 

KAYNAK

 

Benzer Yazılar