YANNİS VASİLİS YAYLALI’YA “MUSTAFA KEMAL’E HAKARET”TEN HAPİS İSTEMİ

Vicdani Retçi ve Pontos Rum aktivistlerinden Yannis Vasilis Yaylalı’ya facebook’ta yaptığı bir paylaşımda Mustafa Kemal’e hakaret ettiği iddiasıyla hapis  cezası ve vatandaşlık haklarının elinden alınması istendi. Uludere Askeri Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “1914-1923 yılları arasında Amasya, Samsun, Giresun’da 134 bin 38, Niksar’da 27 bin 216, Trabzon’da 34 bin 384, Tokat’ta 64 in 582. Kaçta’da 17 bin 479 ve Şebinkarahisar’da 21 bin 448, mübadele sonrası sürgün yollarında katledilen 50 bin kişi ile beraber toplam 353 bin 237 insanın Mustafa Kemal’in emri ile Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa ve çete reisi Topal Osman tarafından katledildi“ şeklinde beyanlarının bulunması gerekçe gösterildi.

Yaylalı savcılığa verdiği beyanda gazeteci olduğunu, haber niteliği taşıyan her şeyi paylaşabileceğini, paylaştığı fotoğrafın 1914-1923 yılları arasında Karadeniz’de yaşayan Pontoslu Rumların hem tehcir edilmesi hem de öldürülmesini içeren fotoğraflar olduğunu söyledi.

Savcılık Yaylalı’nın Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla TCK’nın 53. maddesi gereğince yargılanmasını istedi. TCK’nın 53. maddesine göre kişinin hapis cezasının dışında seçme ve seçilme, dernek üyeliği ile kamu kurumunda meslek icrası dahil tüm vatandaşlık hakları da elinden alınıyor. Madde şunları içeriyor:

MADDE 53: (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

 1. (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

  b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…),

  c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

  d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

  e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, Yoksun bırakılır.

  (2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

  (3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

  (4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

  (5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

  (6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

  Yoksun bırakılır.”

AKP DERSİM’DE KATLİAM VAR DEDİĞİNDE MUSTAFA KEMAL’İ İŞARET ETMİŞTİ

Yaylalı daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gülyazı Alayı’nın hazırladığı bir fezleke daha savcılık soruşturması ardından mahkemeye dönüştü. Savcılık Pontos katliamindaki Atatürk’ün siyasi sorumluluğunu söyledim diye Atatürkün hatırasına alanen hakaret yaptığım gerekçesi ile benim hakkında başlattığı soruşturma mahkemeye dönüştü.

Tarihsel gerçekleri söylemeyelim mi? Yalan mı söyleyelim. Pontos soykırımı Osmanlı döneminde başlayıp M.Kemal döneminde sona ermiştir . 353.000’bin insanın öldürüldüğünü,soykırıma tabi edildiğini unutalım mi.

Bir itişme kakisma olduğunda askerin bir düğmesini kırsal onca dava açıyorsunuz bize, allah aşkına 1 değil, yüz değil, bin değil 353.000 insan , can, şimdi birilerin hatırası incinecek diye susalım mi.

AKP Hükümeti Dersim’de katliam yapılmıştır demedi mi ? Kimdir o dönem hükümet ve devletin başındaki kişi M.Kemal değil mi?. AKP hükümettir deyip başka davranacaksanız, bize başka türlü mü, ne diyelim bu yaklaşıma. Ekim ayında mahkemem olacak, biz bu güne kadar neyi savunmuşsak yine onu savunmaya devam edeceğiz.”

13653203_10209502912434810_4585580972759158360_o

Benzer Yazılar