YANNİS VASİLİS YAYLALI’YI SUSTURAMAZSINIZ!

Tamer Çilingir

Hakkında açılmadık dava kalmayan Yannis Vasilis Yaylalı, tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle, dün Uludere’de Roboski ailelerinden bir büyükbabanın cenazesine aileler ile birlikte Bulakbaşı köyüne giderken gözaltına alındı. Ardından tutuklandı.
Yannis Vasilis Yaylalı, 1994 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri askeri olarak Kürtlere karşı yürütülen savaşta yer almıştı. Samsun Bafra doğumlu olan ve adı da İbrahim olan Yannis, yaralı olarak PKK’nin eline geçmişti. Akıbetini öğrenmek için Genel Kurmaya yapılan başvuru sırasında ailesine ‘bu işin peşini bırakmaları, onun artık bir ölü olduğu’ söylenmişti. Yapılan ısrarlı araştırmalar sonucunda ise aileye ‘Siz Rum’sunuz, bu işi daha fazla kurcalarsanız başınıza iş açacaksınız’ denmişti.

Türklük için savaşırken Rum olduğunu öğrenen İbrahim daha sonra ismini de değiştirecek ve Yannis Vasilis Yaylalı adını alacaktı.

Yannis Vasilis Yaylalı yaşadığı bu olayın ardından hayatına savaş karşıtı bir aktivist olarak devam etti. Roboski’ye yerleşti. Roboski katliamı ile ilgili birçok etkinlikte yer aldı, katliamcıların yargılanması için katledilenlerin aileleriyle birlikte yıllarca mücadele yürüttü.

Rum olduğunu öğrenmesiyle Pontoslu Rumların tarihine ilgi duydu. Pontos Rum Soykırımını dile getiren bazı panellere konuşmacı olarak katıldı. Bu yüzden de hakkında ‘Mustafa Kemal’in anısına hakaret’ etmekten dava açıldı.
Yannis Vasilis Yaylalı 22 Nisan 2017’de tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Yannis’in hikayesi yüz yıl önce Pontos’ta yaşanan soykırımın ve ardından sürdürülen asimilasyon sürecinin özetidir. Akrabalarının bir kısmı yüz yıl önce sürgünle Yunanistan’a gönderilen Yannis tüm bunları 20’li yaşlarından sonra öğrenebildi. 20 yaşına kadar okuduğu okullarda, çevresinde Türk ırkının üstün bir ırk olduğu ve Rumların, Ermenilerin, Kürtlerin düşman olduğu öğretilerek büyütüldü. Askere yollandı, Kürtlere karşı yürütülen köy yakma, köy boşaltma operasyonlarında Yannis gibi orada yer alan tüm gençlere insanlık dışı her türlü uygulamanın meşruluğu anlatıldı, insan olmayı gerektiren her türlü değer ayaklar altına alındı.
Ölmeyip de sağ kalan diğer askerler tekrar toplumun içine geri döndüler.
İnsanlıktan çıkmış bu insanlar zehirlerini toplum içinde yaymaya devam ettiler.

Yannis, savaş karşıtı bir aktivist olarak bu kirli savaşın sonuçlarını anlatma mücadelesini yürüttü.

Bunun yanı sıra öğrendiği geçmişi Pontoslu Rum kimliği ile bu mücadelesini başka bir boyutta da yürütmesine sebep oldu. 100 yıl önce Pontos’ta yaşanan soykırımı, mübadele sürecini ve sonrasında yaşananları dile getirdi,  her fırsatta bu konuda insanları aydınlatmayı bir görev bildi.

Bugüne değin onlarca kez gözaltına alınan hakkında her türlü konuda dava açılan Yannis’ten ve onun düşüncelerden korkanlar, onu tutuklayarak susturacaklarını düşündüler belli ki.

Benzer Yazılar