KASAP MİSAK AĞIDI

Kasap Misak, Kapadokya kökenli Yunan Müzisyen Theodoros Demircioğlu (Θόδωρος Δεμιρτζιόγλου) tarafından 1960 öncesinde plağa okunan bir ağıttır. Misak adlı Ermeni bir kasabın asılarak öldürülüşünü anlatan eser Karamanlıca lehçe özellikleri göstermektedir. Sözkonusu kayıt Yunanlı ünlü halk sanatçısı Stelios Kazancıdis (Στέλιος Καζαντζίδης) tarafından söylenmiş Türkçe eserlerden oluşan ve Türkiye’de 2008 yılında Anadolu Şarkıları adıyla yayımlanan Τα τραγούδια της Ανατολής adlı albümde de yer bulmuştur. Ancak ağıdın adı Yunan kaydında “Κασάπ Νισάκ” olarak geçtiği için Türkiye basımında da Kasap Nisak olarak isimlendirilmiştir.